Penafian

Maklumat yang disediakan oleh Jom Semak (“kami”) di https://jomsemak.my (“Laman”) adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Semua maklumat di Laman ini disediakan dengan niat baik, namun kami tidak memberi sebarang jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, mengenai ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kesempurnaan sebarang maklumat di Laman ini.

Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan menanggung dan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung anda akibat penggunaan Laman ini atau pergantungan pada sebarang maklumat yang diberikan di Laman ini. Penggunaan laman web dan pergantungan anda pada sebarang maklumat di Laman ini adalah atas risiko anda sendiri.

Laman ini mungkin mengandungi atau anda mungkin dihantar melalui pautan Laman ini ke laman web lain atau kandungan kepunyaan atau berasal daripada pihak ketiga atau pautan ke tapak web dan ciri dalam “banner” atau pengiklanan lain. Pautan luar tersebut tidak dipantau atau diperiksa untuk ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kesempurnaan oleh kami.

Kami tidak menjamin, atau bertanggungjawab ke atas ketepatan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat yang ditawarkan oleh laman pihak ketiga yang dipautkan dalam mana-mana “banner” atau pengiklanan lain. Kami tidak akan menjadi wakil kepada atau dalam apa cara sekalipun bertanggungjawab untuk memantau sebarang transaksi antara anda dan pembekal produk atau perkhidmatan pihak ketiga.